De kosten van een zakelijke rekening

Blog

Overweegt u wellicht om een zakelijke lening af te sluiten? Dan is het erg belangrijk om alvast een goede inschatting te maken van de kosten.  U moet van tevoren weten of u de kosten kunt dragen en of de lening daarbij de investering waard is. U wilt er natuurlijk wel zeker van  zijn dat de maandelijkse geldstromen voldoende zijn om te voldoen aan de aflossingsverplichting.  

Wat kost een zakelijke lening?

Een zakelijk lening berekenen is handig om te doen. Dan ontvangt u in een kort overzicht de verwachte kosten van de lening. Echter is dit slechts een schatting en kunt u voor een specifieker overzicht het beste dit bespreken met de kredietverstrekker. Naast rente betaalt u een afsluitprovisie aan de kredietverstrekker en bemiddelingskosten. Sommige financiers brengen jaarlijks beheer- of administratiekosten in rekening. 

Rentekosten

De grootste kostenpost van een lening bestaat uit rentekosten. Hoe hoog de rente is hangt af van een aantal elementen. Het hangt af van de looptijd van de lening, de terugbetalingscapaciteit van het bedrijf, onderpand en de ervaring als ondernemer. Onderpand speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het percentage van de rente. Een onderpand is namelijk een vorm van zekerheid voor de kredietverstrekker. Ook de keuze tussen een vaste rente of variabele rente speelt mee bij de hoogte van de rentekosten. Een vaste rente blijft hetzelfde gedurende de gehele looptijd van de lening. Daarentegen veranderd een variabele rente mee met de markt waardoor de hoogte van het bedrag kan verschillen. 

Afsluitprovisie

Om de kosten van een aanvraag te dekken vragen kredietverstrekker om een afsluitprovisie. Het kost hen namelijk tijd om een aanvraag te beoordelen en te behandelen. Vaak wordt de afsluitprovisie ingehouden op het uitgekeerde leenbedrag. De kosten moeten betaaldworden zodra de overeenkomst van de lening is getekend, of u kunt de provisie laten inhouden op het leenbedrag. 

Bemiddelingskosten

Vanwege de complexiteit van het aanvragen van een lening is het vaak gebruikelijk dat u een bemiddelaar inschakelt. Deze kosten betaalt u direct aan de bemiddelaar. Het is echter niet verplicht om een lening aan te vragen via een bemiddelaar, maar in de praktijk zie je toch dat dit vaak wel het geval is.  De hoogte van dit bedrag is meestal een casus fee van €500 – €1000. 

Jaarlijkse kosten

Zolang de lening loopt betaalt u een beheer- of administratievergoeding, dit worden de jaarlijkse kosten van de zakelijke lening genoemd. Deze kosten zijn meestal tussen de 0,5% en 1,25% van het leenbedrag. Sommige aanbieders verwerken de kosten al in het rentepercentage en andere aanbieders brengen de kosten apart in rekening. 

Geef een reactie