kredietverzekering

Waarom een kredietverzekering voor je kantoor

Blog

Als je actief bent in de B2B dan zal je over het algemeen op factuurbasis werken. Als dat zo is dan zal je ook een aantal facturen continue hebben uitstaan. Hier schuilt een risico in, want wat als één of meerdere van deze klanten uiteindelijk niet kunnen of willen betalen? Dit kant best wel consequenties hebben voor de continuïteit van je bedrijf. Zeker als het betekent dat je zelf daarna niet meer in staat bent om je facturen te betalen. Er is een goede oplossing voor dit zogenaamde debiteurenrisico. Dit is de kredietverzekering. Mocht betaling uiteindelijk uitblijven dan is de vordering die je op deze klant hebt volledig of voor een deel verzekerd.

Andere aspecten van het debiteurenbeheer naast de kredietverzekering

Een kredietverzekering is een middel om het debiteurenrisico wat je loopt te verkleinen, maar zo zijn er nog meer zaken die je kunt doen om dit risico in te perken. Allereerst is het belangrijk dat je het debiteurenbeheer goed organiseert binnen je onderneming. Zorg ervoor dat je een goed programma hebt waarmee je kunt factureren en waarin je goed kunt volgen welke factuur wel en welke nog niet betaald is.Mocht een klant de betalingstermijn overschreden hebben dan kan je vaak via zo’n programma met één druk op de knop een herinnering sturen. Het is belangrijk om deze 1e herinnering kort na het verstrijken van de betalingstermijn te versturen. Gebruikelijke termijn is om dat binnen vijf dagen te doen. En de gebruikelijke betalingstermijn van de 1e herinnering is 7 dagen. Als je dit strak inricht zal je klant allereerst al wat meer drang voelen om de factuur snel binnen de termijn te versturen. Mocht de klant alsnog niet betalen dan is het verstandig telefonisch contact op te nemen en te achterhalen wat de reden is dat er nog niet betaald is. Aan de hand hiervan zijn er vaak wel nieuwe afspraken met deze klant te maken.

Welke diensten zitten in de kredietverzekering?

De kredietverzekering bestaat vaak uit meerdere diensten. 1e onderdeel is de kredietwaardigheidscheck. Alvorens je een nieuwe klantrelatie aangaat kan je deze check doen en krijg je inzicht in hoeverre deze potentiële klant in staat is je factuur tijdig te betalen. Een mooi inzicht om ook te toetsen welke betalingsafspraken passend zijn bij deze potentiële klant. Ook kan je vaak gebruikmaken van een incassobureau die in een vervolgtraject je vordering gaat proberen te innen. Via minnelijk incasso en juridische incasso zullen ze proberen dit te doen. Blijft betaling uiteindelijk uit dan is de vordering verzekerd. De vordering wordt volledig of gedeeltelijk uitgekeerd.

Geef een reactie